[gilug.org] llicència GPL del sigle XIV

JORDI CATA CASTILLO u1027158 correu udg es
2006-05-19 19:05:10 UTChttp://www.islasenlared.net/una-licencia-gpl-del-siglo-xiv

El Libro del buen Amor del Arcipreste de Hita ja feia referencia a la GPL
:-),

jee


Jordi Catà Castillo.Més informació sobre la llista de correu gilug