[gilug.org] [OT] Recomenacions per editor PHP

Albert Martin albert martin gmail com
2006-05-19 13:36:59 UTC


On 5/19/06, Raul Perez <> wrote:

> En quasevol d'aquests casos al intentar debugar i escriure qualsevol
> cosa al navegador la capcelera HTTP és el primer que s'envia.
> En aquesta capcelera s'especifica el MIME del resultat que generes ( que
> per defecte és text/html ).
> Llavors quan intentes escriure qualsevol altre tipus de média el
> navegador el teu codi et fallarà.
>
> En el moment doncs de per un $pdf->Output(); l'script et fallarà
> generant un error tipus :
>
> "Headers allready sent" ( semblant .. ara no tinc cap prova per aquí per
> posar-ho exacte )
>


Per evitar que et retorni aquest error és tan senzill com posar un
ob_start(); al principi de tot de les pàgines. El que fa es crear un
buffer de sortida (ob -> output buffer) de manera que no s'envia res
directament, si no que s'envia el buffer un cop acabada l'execucio de
l'script.

Per tant va molt i molt bé per si necessites enviar headers per alguna
cosa ( Redirects, mime diferent, cookies, ...), de vegades els
navegadors punyeters envien els headers abans d'hora.


pd: prenc nota del log4php, no el coneixia i té bona pinta


AlbertMés informació sobre la llista de correu gilug