[gilug] Re: Renovacio del nom gilug.org

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2011-05-16 09:58:29 UTC


> Si hi ha més aportacions, potser pugui renovar per més d'un any.
>

Fet.

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
http://ecarreras-tec.blogspot.comMés informació sobre la llista de correu gilug