[gilug] Re: Renovacio del nom gilug.org

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2011-05-16 10:06:01 UTC


Ara veig que han arribat 15,00 € més.
Estic intentant desesperadament traslladar el nom de domini a un altre 
registrador que faig servir (gandi.net), perquè aquesta gent tenen el 
web super-lent i fan com que el pagament ha fallat i s'ha de repetir.

No em fio gens.

Gracies Eduard.

Al 16/05/11 11:58, En/na Eduard Carreras i Nadal ha escrit:
>> Si hi ha més aportacions, potser pugui renovar per més d'un any.
>>
>
> Fet.
>
Més informació sobre la llista de correu gilug