[gilug.org] TPV amb programari lliure

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2010-02-03 10:41:18 UTC


Voldria saber de professionals (inscrits en aquesta llista o no) que
facin instaŀlacions de Terminals de Punt de Venda (TPV) amb GNU/Linux, o
que els interessi fer-ne.

Un fabricant d'ordinadors amb distribució a Catalunya està preparant
equips que funcionin amb programari lliure, i els puc renviar la
informació.

More information about the gilug mailing list