[gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?

Xavier Barnada xbarnada gmail com
2009-05-15 19:11:24 UTC


> La solucio mes senzilla i transparent es entregar l'equip amb el disc
> dur en blanc, i un Live-CD instal.lable.
> Si l'usuari vol GNU/Linux que l'instal┬Ěli del Live-CD, si vol MS Windows
> que es compri la llicencia.
Per descomptat, pero seria bo que el software que s'usi per a impartir
clases o realitzar tasques sigui lliure i homogeni entre els posibles
sistemes operatius, per exemple seria un embolic que qui usa windows fes
servir el office, qui usa GNU/Linux uses el Open Office i si algu usa
Mac un altre sitema.
Si s'han de realitzar treballs es bo que s'usi software lliure que
permeti ser multiplataforma.A mes seria bo que s'entreges documentacio
explicant com funciona la distribucio de GNU/Linux que es dones amb el
portatil ja que no tothom el coneix ni te facilitat.Sino tothom acabara
anant a una botiga i a la botiga li vendran una llicencia de Windows.
Més informació sobre la llista de correu gilug