[gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?

Enric Vergés i Prats enric enricverges cat
2009-05-16 07:50:54 UTC


Ok.

però el que realment es necessari que el model educatiu de les escoles
faci servir S.Lliure, ha de ser mes o menys com la immersió lingüística
de Català.

SalutacionsEl dv 15 de 05 de 2009 a les 20:54 +0200, en/na Narcis Garcia - GiLUG va
escriure:
> La solucio mes senzilla i transparent es entregar l'equip amb el disc
> dur en blanc, i un Live-CD instal.lable.
> Si l'usuari vol GNU/Linux que l'instal·li del Live-CD, si vol MS Windows
> que es compri la llicencia.
> 
> 
> -----Missatge original-----
> De: Xavier Barnada <>
> Reply-to: 
> Per a: 
> Assumpte: [gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?
> Data: Fri, 15 May 2009 20:40:49 +0200
> 
> Acabo de trobar un parell de noticies relacionades amb el tema, tot i
> que son un pel incorrectes en alguns matizos que en parlen:
> 
> El PSOE proposa que en els portatils escolars hi corri software lliure
> http://www.publico.es/ciencias/225741/psoe/propone/portatiles/escolares/corra/software/libre
> 
> Stallman diu que Zapatero ha venut el futur del pais a M$
> http://www.publico.es/ciencias/225095/impulsor/linux/acusa/zapatero/vender/futuro/pais/microsoft
> 
> Tot i que a cap de les dos es descarta la instalacio de Windows
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug