[gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-05-15 18:54:32 UTC


La solucio mes senzilla i transparent es entregar l'equip amb el disc
dur en blanc, i un Live-CD instal.lable.
Si l'usuari vol GNU/Linux que l'instal┬Ěli del Live-CD, si vol MS Windows
que es compri la llicencia.


-----Missatge original-----
De: Xavier Barnada <>
Reply-to: 
Per a: 
Assumpte: [gilug.org] [OT]Portatils per estudiants, que en penseu?
Data: Fri, 15 May 2009 20:40:49 +0200

Acabo de trobar un parell de noticies relacionades amb el tema, tot i
que son un pel incorrectes en alguns matizos que en parlen:

El PSOE proposa que en els portatils escolars hi corri software lliure
http://www.publico.es/ciencias/225741/psoe/propone/portatiles/escolares/corra/software/libre

Stallman diu que Zapatero ha venut el futur del pais a M$
http://www.publico.es/ciencias/225095/impulsor/linux/acusa/zapatero/vender/futuro/pais/microsoft

Tot i que a cap de les dos es descarta la instalacio de Windows

_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
More information about the gilug mailing list