[gilug.org] Paquet d'idioma local en Debians

Marc Furtia i Puig marc furtia gmail com
2009-03-21 02:44:41 UTC


Fent dpkg-reconfigure locales, no pots reconfigurar-ho ?
(com a root)

El dj 19 de 03 de 2009 a les 17:44 +0100, en/na Narcis Garcia - GiLUG va
escriure:
> Em dona el mateix per una instal·lació que ja tinc feta:
> ca_ES.UTF-8
> 
> Però les proves les estava fent amb un Live-CD i em dóna:
> en_US.UTF-8
> 
> 
> El dj 19 de 03 de 2009 a les 17:33 +0100, en/na Eduard Barrera va
> escriure:
> > Ara mateix no estic en una debian, pero....
> > Com tens la variable d'entorn LANG?
> > 
> > #echo $LANG
> > ca_ES.UTF-8
> > 
> > 
> > 
> > 
> > > From: 
> > > To: 
> > > Date: Thu, 19 Mar 2009 17:08:30 +0100
> > > Subject: [gilug.org] Paquet d'idioma local en Debians
> > > 
> > > Hola,
> > > 
> > > Amb Ubuntu GNU/Linux quan he instal·lat el paquet "language-pack-ca"
> > se
> > > m'ha dotat el sistema base amb tot el necessari per a què el català
> > > funcioni bé (mode text).
> > > 
> > > Ara ho intento amb Debian GNU/Linux 5 però no trobo el(s) paquet(s)
> > > equivalent(s).
> > > 
> > > Per a més detalls, facilito el resultat de la instrucció:
> > > sudo apt-cache show language-pack-ca
> > > (Ubuntu 8.10)
> > > 
> > > Package: language-pack-ca
> > > Priority: optional
> > > Section: translations
> > > Installed-Size: 36
> > > Maintainer: Language pack maintainers <>
> > > Architecture: all
> > > Version: 1:8.10+20081107
> > > Replaces: language-pack-ca (<< 1:8.10+20081107),
> > language-pack-ca-base,
> > > language-pack-gnome-ca (<< 1:8.10+20081107),
> > language-pack-gnome-ca-base
> > > (<< 1:8.10+20081107), language-pack-kde-ca (<< 1:8.10+20081107),
> > > language-pack-kde-ca-base (<< 1:8.10+20081107)
> > > Depends: language-pack-ca-base
> > > Pre-Depends: dpkg (>= 1.10.27ubuntu1)
> > > Filename: pool/main/l/language-pack-ca/language-pack-ca_8.10
> > > +20081107_all.deb
> > > Size: 2024
> > > MD5sum: 4c0947e80154b5b0bdd2c55147d3af59
> > > SHA1: 88262218eadf59ba6c869fa3dc06a6e924398bf9
> > > SHA256:
> > b5b98ecb3fd76ceea1910d92b96481837c5f4b33473ff38654daec5a72fd8b80
> > > Description: translation updates for language Catalan; Valencian
> > > Translation data updates for all supported packages for:
> > > Catalan; Valencian
> > > .
> > > language-pack-ca-base provides the bulk of translation data
> > > and is updated only seldom. This package provides frequent
> > translation
> > > updates.
> > > .
> > > Please note that you should install language-support-ca
> > > to get full support for this language.
> > > Bugs: mailto:
> > > Origin: Ubuntu
> > > Task: ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live
> > > 
> > > Package: language-pack-ca
> > > Priority: optional
> > > Section: translations
> > > Installed-Size: 36
> > > Maintainer: Language pack maintainers <>
> > > Architecture: all
> > > Version: 1:8.10+20081025
> > > Replaces: language-pack-ca (<< 1:8.10+20081025),
> > language-pack-ca-base,
> > > language-pack-gnome-ca (<< 1:8.10+20081025),
> > language-pack-gnome-ca-base
> > > (<< 1:8.10+20081025), language-pack-kde-ca (<< 1:8.10+20081025),
> > > language-pack-kde-ca-base (<< 1:8.10+20081025)
> > > Depends: language-pack-ca-base
> > > Pre-Depends: dpkg (>= 1.10.27ubuntu1)
> > > Filename: pool/main/l/language-pack-ca/language-pack-ca_8.10
> > > +20081025_all.deb
> > > Size: 2022
> > > MD5sum: 877b7c52e11c99b078443b5b4c206b79
> > > SHA1: 76d4722b7649447cc8d987e6d77a0ed20e600807
> > > SHA256:
> > 9f870a85336c7b4b98b8f4abf57925966883230e30e6ebf986320aacdb138145
> > > Description: translation updates for language Catalan; Valencian
> > > Translation data updates for all supported packages for:
> > > Catalan; Valencian
> > > .
> > > language-pack-ca-base provides the bulk of translation data
> > > and is updated only seldom. This package provides frequent
> > translation
> > > updates.
> > > .
> > > Please note that you should install language-support-ca
> > > to get full support for this language.
> > > Bugs: mailto:
> > > Origin: Ubuntu
> > > Task: ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live
> > > 
> > > 
> > > Gracies.
> > > 
> > > 
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > 
> > 
> > ______________________________________________________________________
> > Disfruta antes que nadie del nuevo Windows Live Messenger
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug