[gilug.org] Paquet d'idioma local en Debians

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-03-19 16:44:21 UTC


Em dona el mateix per una instal·lació que ja tinc feta:
ca_ES.UTF-8

Però les proves les estava fent amb un Live-CD i em dóna:
en_US.UTF-8


El dj 19 de 03 de 2009 a les 17:33 +0100, en/na Eduard Barrera va
escriure:
> Ara mateix no estic en una debian, pero....
> Com tens la variable d'entorn LANG?
> 
> #echo $LANG
> ca_ES.UTF-8
> 
> 
> 
> 
> > From: 
> > To: 
> > Date: Thu, 19 Mar 2009 17:08:30 +0100
> > Subject: [gilug.org] Paquet d'idioma local en Debians
> > 
> > Hola,
> > 
> > Amb Ubuntu GNU/Linux quan he instal·lat el paquet "language-pack-ca"
> se
> > m'ha dotat el sistema base amb tot el necessari per a què el català
> > funcioni bé (mode text).
> > 
> > Ara ho intento amb Debian GNU/Linux 5 però no trobo el(s) paquet(s)
> > equivalent(s).
> > 
> > Per a més detalls, facilito el resultat de la instrucció:
> > sudo apt-cache show language-pack-ca
> > (Ubuntu 8.10)
> > 
> > Package: language-pack-ca
> > Priority: optional
> > Section: translations
> > Installed-Size: 36
> > Maintainer: Language pack maintainers <>
> > Architecture: all
> > Version: 1:8.10+20081107
> > Replaces: language-pack-ca (<< 1:8.10+20081107),
> language-pack-ca-base,
> > language-pack-gnome-ca (<< 1:8.10+20081107),
> language-pack-gnome-ca-base
> > (<< 1:8.10+20081107), language-pack-kde-ca (<< 1:8.10+20081107),
> > language-pack-kde-ca-base (<< 1:8.10+20081107)
> > Depends: language-pack-ca-base
> > Pre-Depends: dpkg (>= 1.10.27ubuntu1)
> > Filename: pool/main/l/language-pack-ca/language-pack-ca_8.10
> > +20081107_all.deb
> > Size: 2024
> > MD5sum: 4c0947e80154b5b0bdd2c55147d3af59
> > SHA1: 88262218eadf59ba6c869fa3dc06a6e924398bf9
> > SHA256:
> b5b98ecb3fd76ceea1910d92b96481837c5f4b33473ff38654daec5a72fd8b80
> > Description: translation updates for language Catalan; Valencian
> > Translation data updates for all supported packages for:
> > Catalan; Valencian
> > .
> > language-pack-ca-base provides the bulk of translation data
> > and is updated only seldom. This package provides frequent
> translation
> > updates.
> > .
> > Please note that you should install language-support-ca
> > to get full support for this language.
> > Bugs: mailto:
> > Origin: Ubuntu
> > Task: ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live
> > 
> > Package: language-pack-ca
> > Priority: optional
> > Section: translations
> > Installed-Size: 36
> > Maintainer: Language pack maintainers <>
> > Architecture: all
> > Version: 1:8.10+20081025
> > Replaces: language-pack-ca (<< 1:8.10+20081025),
> language-pack-ca-base,
> > language-pack-gnome-ca (<< 1:8.10+20081025),
> language-pack-gnome-ca-base
> > (<< 1:8.10+20081025), language-pack-kde-ca (<< 1:8.10+20081025),
> > language-pack-kde-ca-base (<< 1:8.10+20081025)
> > Depends: language-pack-ca-base
> > Pre-Depends: dpkg (>= 1.10.27ubuntu1)
> > Filename: pool/main/l/language-pack-ca/language-pack-ca_8.10
> > +20081025_all.deb
> > Size: 2022
> > MD5sum: 877b7c52e11c99b078443b5b4c206b79
> > SHA1: 76d4722b7649447cc8d987e6d77a0ed20e600807
> > SHA256:
> 9f870a85336c7b4b98b8f4abf57925966883230e30e6ebf986320aacdb138145
> > Description: translation updates for language Catalan; Valencian
> > Translation data updates for all supported packages for:
> > Catalan; Valencian
> > .
> > language-pack-ca-base provides the bulk of translation data
> > and is updated only seldom. This package provides frequent
> translation
> > updates.
> > .
> > Please note that you should install language-support-ca
> > to get full support for this language.
> > Bugs: mailto:
> > Origin: Ubuntu
> > Task: ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live
> > 
> > 
> > Gracies.
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> 
> 
> ______________________________________________________________________
> Disfruta antes que nadie del nuevo Windows Live Messenger
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug