[gilug.org] firebird php

marc furti marcfurti yahoo es
2009-03-20 08:44:24 UTC


Bones llista, porto uns quants dies mirant com ho puc fer per enllaçar dues taules amb firebird.
La taula "pare" és vehicles, i conté aquests camps :
 CODI INTEGER NOT NULL,IDVEHICLE INTEGER NOT NULL, CODIVEHICLE VARCHAR(5), DAT2 VARCHAR(15), DAT2ALTERNATIU VARCHAR(15), MATRICULA VARCHAR(15), CODIOPERARI VARCHAR(3), COLOR VARCHAR(30), ICONA VARCHAR(150), OBS_CURTES VARCHAR(30), OBS_LLARGUES VARCHAR(255), ESTAT INTEGER, MOTIU VARCHAR(30), KMINICIALS INTEGER,
KMACTUALS INTEGER, CODIVEHICLEEXTERN VARCHAR(20),
 CODIGRUP VARCHAR(5), KMDAT INTEGER DEFAULT 0,
CODI_OPERARI INTEGER, TIPUS_TERMINAL VARCHAR(5) NOT NULL,
TELEFON VARCHAR(14), DATAALTA TIMESTAMP,
DATABAIXA TIMESTAMP, OBSERVACIONS VARCHAR(255), IMEI VARCHAR(15) NOT NULL, NOM_VEHICLE VARCHAR(40), ZT_MERC_Y NUMERIC(11, 2), ZT_MERC_X NUMERIC(11, 2), ZT_RADI INTEGER, ZT_ULTIM_AVIS TIMESTAMP, ESTAT_ENTRADES VARCHAR(8),TEXT_ALARMA_1 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 1 on', TEXT_ALARMA_2 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 1 off', TEXT_ALARMA_3 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 2 on', TEXT_ALARMA_4 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 2 off', TEXT_ALARMA_5 VARCHAR(35), TEXT_ALARMA_6 VARCHAR(35), ALARMES_NO_REVISADES INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL

La taula "filla" és TERMINALS i conté aquests camps :
IDTERMINAL INTEGER NOT NULL, CODITERMINAL VARCHAR(9) NOT NULL, TIPUS VARCHAR(5), TELEFON VARCHAR(30), OBSERVACIONS VARCHAR(255), MOTIU    VARCHAR(30), ESTAT INTEGER, GPSDISTANCIA INTEGER, GPSTEMPS INTEGER, GPSVELOCITAT INTEGER, PROTOCOL INTEGER, GPSBOLCAT INTEGER, HORAINIPOOL TIME, HORAFINPOOL TIME, TV2 VARCHAR(9), TV1 VARCHAR(9), DIESPOOL   INTEGER

Segons entenc, les dues taules es lligen mitjançat el CODITERMINAL DE TERMINALS i el TELEFON de vehicles.
El problema és que no sé com fer-ho per tal què la taula terminals agafi els valors corresponents de la taula vehicles i s'emplenin automaticament.
He estat buscant informació sobre com fer un join amb firebird, però no aconsegueixo que fagi el que jo vull.
He aconseguit insertar dins de la taula TERMINALS, però un cop la taula TERMINALS té els valors, llavors no els sé mostrar, i no veig que estic fent malament.
Alguna ànima caritativa em pot donar un cop de mà amb aquest tema ?
Gràcies per tot i disculpeu el volum d'aquest correu, ja que petit no és i encara falta el codi fet amb php ...   Més informació sobre la llista de correu gilug