[gilug.org] firebird php

marc furti marcfurti yahoo es
2009-03-20 10:26:50 UTC


Em sembla que ja està solucionat ...
Era error meu, una confusió ...
Actualitzava el codi terminal amb el camp de telefon, i com es de suposar, al canviar el telefon del cotxe (o altrament dit vehicle) no em podia referir al camp insertat.
Ho he solucionat inserint en el camp de codi terminal el camp d'identificació de vehicle (idvehicle), ara funciona!!!
PER FI!!
Disculpeu el tràfic de correu, ja que la solució al final l'he trobat, o això sembla si més no.
Gràcies per tot
Marc Furtià


--- El vie, 20/3/09, marc furti <> escribió:

> De: marc furti <>
> Asunto: [gilug.org] firebird php
> Para: "llista llista" <>
> Fecha: viernes, 20 marzo, 2009 9:44
> Bones llista, porto uns quants dies mirant com ho puc fer
> per enllaçar dues taules amb firebird.
> La taula "pare" és vehicles, i conté aquests
> camps :
> CODI INTEGER NOT NULL,IDVEHICLE INTEGER NOT NULL,
> CODIVEHICLE VARCHAR(5), DAT2 VARCHAR(15), DAT2ALTERNATIU
> VARCHAR(15), MATRICULA VARCHAR(15), CODIOPERARI VARCHAR(3),
> COLOR VARCHAR(30), ICONA VARCHAR(150), OBS_CURTES
> VARCHAR(30), OBS_LLARGUES VARCHAR(255), ESTAT INTEGER, MOTIU
> VARCHAR(30), KMINICIALS INTEGER,
> KMACTUALS INTEGER, CODIVEHICLEEXTERN VARCHAR(20),
> CODIGRUP VARCHAR(5), KMDAT INTEGER DEFAULT 0,
> CODI_OPERARI INTEGER, TIPUS_TERMINAL VARCHAR(5) NOT NULL,
> TELEFON VARCHAR(14), DATAALTA TIMESTAMP,
> DATABAIXA TIMESTAMP, OBSERVACIONS VARCHAR(255), IMEI
> VARCHAR(15) NOT NULL, NOM_VEHICLE VARCHAR(40), ZT_MERC_Y 
> NUMERIC(11, 2), ZT_MERC_X NUMERIC(11, 2), ZT_RADI INTEGER,
> ZT_ULTIM_AVIS TIMESTAMP, ESTAT_ENTRADES
> VARCHAR(8),TEXT_ALARMA_1 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 1
> on', TEXT_ALARMA_2 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 1
> off', TEXT_ALARMA_3 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 2
> on', TEXT_ALARMA_4 VARCHAR(35) DEFAULT 'Entrada 2
> off', TEXT_ALARMA_5 VARCHAR(35), TEXT_ALARMA_6
> VARCHAR(35), ALARMES_NO_REVISADES INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL
> 
> La taula "filla" és TERMINALS i conté aquests
> camps :
> IDTERMINAL INTEGER NOT NULL, CODITERMINAL VARCHAR(9) NOT
> NULL, TIPUS VARCHAR(5), TELEFON VARCHAR(30), OBSERVACIONS
> VARCHAR(255), MOTIU    VARCHAR(30), ESTAT INTEGER,
> GPSDISTANCIA INTEGER, GPSTEMPS INTEGER, GPSVELOCITAT
> INTEGER, PROTOCOL INTEGER, GPSBOLCAT INTEGER, HORAINIPOOL 
> TIME, HORAFINPOOL TIME, TV2 VARCHAR(9), TV1 VARCHAR(9), 
> DIESPOOL   INTEGER
> 
> Segons entenc, les dues taules es lligen mitjançat el
> CODITERMINAL DE TERMINALS i el TELEFON de vehicles.
> El problema és que no sé com fer-ho per tal què la taula
> terminals agafi els valors corresponents de la taula
> vehicles i s'emplenin automaticament.
> He estat buscant informació sobre com fer un join amb
> firebird, però no aconsegueixo que fagi el que jo vull.
> He aconseguit insertar dins de la taula TERMINALS, però un
> cop la taula TERMINALS té els valors, llavors no els sé
> mostrar, i no veig que estic fent malament.
> Alguna ànima caritativa em pot donar un cop de mà amb
> aquest tema ?
> Gràcies per tot i disculpeu el volum d'aquest correu,
> ja que petit no és i encara falta el codi fet amb php ...
> 
> 
> 
>    
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/


   Més informació sobre la llista de correu gilug