[gilug.org] Llocs web reals amb 1 ADSL

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-03-06 08:37:42 UTC


És una opció "xusquera" que no m'agrada gens.

Imagina't que a algú li haig de dir pel carrer que obri la pàgina:
www.elmeucherokee.com:8080/fotosEl dj 05 de 03 de 2009 a les 17:36 +0100, en/na Eduard Vidal i Tulsà va
escriure:
> Proposta xusquera
> 
> Per que no obres al ruter el port 8080 cap a cherroke, i despres que
> el apache redirigeixi a noseque.com:8080
> ?
> 
> El 5 / març / 2009 11:30, Narcis Garcia - GiLUG
> <> ha escrit:
> > Aprofito que en David ha preguntat pel mòdul "rewrite" per a consultar
> > una altra cosa amb la què m'estic barallant.
> > Tinc un accés a internet (aleshores amb una sola IP i un sol router) a
> > la qual li obro el port 80 per a què les visites vagin a un ordinador
> > amb Apache per servir una pàgina web.
> >
> > M'interessa poder utilitzar també un altre ordinador que serveixi
> > pàgines web i provar amb un servidor diferent (com Cherokee), però és
> > clar, si faig que tant www.elmeuapache.com com www.elmeucherokee.com
> > apuntin a la IP del meu router, totes les visites aniran a parar al
> > primer ordinador.
> >
> > He llegit que amb la directiva "VirtualHost" es pot distingir pel nom de
> > domini de la visita, i que amb ajuda del mòdul "rewrite" es pot
> > transformar l'adreça demanada internament.
> >
> > Si el primer ordinador (Apache) té la IP 192.168.1.1 i el segon
> > ordinador (Cherokee) té la IP 192.168.1.2 , al router la única cosa que
> > li puc configurar és que les peticions pel port 80 (web) vagin a parar a
> > un ordinador (192.168.1.1)
> > Però aleshores vull que l'Apache del primer ordinador transformi amb el
> > "rewrite" una petició com http://www.elmeucherokee.com/menu.html en
> > http://192.168.1.2/menu.html per a què retorni els continguts de l'altre
> > host real.
> >
> > Estic consultant:
> > http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/rewrite_guide.html
> > ..però hi ha paràmetres i sintaxi que donen per suposat que es coneixen.
> >
> > Estic provant això amb un "VirtualHost" a l'Apache:
> >
> > RewriteEngine   On
> > RewriteRule     ^/~(.+) http://192.168.1.2/~$1 [R,L]
> >
> > però al navegador sempre retorna que no troba la pàgina.
> > Algú sap com solucionar-ho?
> >
> >
> > Gracies.
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug