[gilug.org] Llocs web reals amb 1 ADSL

Eduard Vidal i Tulsà festuc gmail com
2009-03-05 16:36:12 UTC


Proposta xusquera

Per que no obres al ruter el port 8080 cap a cherroke, i despres que
el apache redirigeixi a noseque.com:8080
?

El 5 / març / 2009 11:30, Narcis Garcia - GiLUG
<> ha escrit:
> Aprofito que en David ha preguntat pel mòdul "rewrite" per a consultar
> una altra cosa amb la què m'estic barallant.
> Tinc un accés a internet (aleshores amb una sola IP i un sol router) a
> la qual li obro el port 80 per a què les visites vagin a un ordinador
> amb Apache per servir una pàgina web.
>
> M'interessa poder utilitzar també un altre ordinador que serveixi
> pàgines web i provar amb un servidor diferent (com Cherokee), però és
> clar, si faig que tant www.elmeuapache.com com www.elmeucherokee.com
> apuntin a la IP del meu router, totes les visites aniran a parar al
> primer ordinador.
>
> He llegit que amb la directiva "VirtualHost" es pot distingir pel nom de
> domini de la visita, i que amb ajuda del mòdul "rewrite" es pot
> transformar l'adreça demanada internament.
>
> Si el primer ordinador (Apache) té la IP 192.168.1.1 i el segon
> ordinador (Cherokee) té la IP 192.168.1.2 , al router la única cosa que
> li puc configurar és que les peticions pel port 80 (web) vagin a parar a
> un ordinador (192.168.1.1)
> Però aleshores vull que l'Apache del primer ordinador transformi amb el
> "rewrite" una petició com http://www.elmeucherokee.com/menu.html en
> http://192.168.1.2/menu.html per a què retorni els continguts de l'altre
> host real.
>
> Estic consultant:
> http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/rewrite_guide.html
> ..però hi ha paràmetres i sintaxi que donen per suposat que es coneixen.
>
> Estic provant això amb un "VirtualHost" a l'Apache:
>
> RewriteEngine   On
> RewriteRule     ^/~(.+) http://192.168.1.2/~$1 [R,L]
>
> però al navegador sempre retorna que no troba la pàgina.
> Algú sap com solucionar-ho?
>
>
> Gracies.
>
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>Més informació sobre la llista de correu gilug