[gilug.org] Llocs web reals amb 1 ADSL

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-03-05 10:30:25 UTC


Aprofito que en David ha preguntat pel mòdul "rewrite" per a consultar
una altra cosa amb la què m'estic barallant.
Tinc un accés a internet (aleshores amb una sola IP i un sol router) a
la qual li obro el port 80 per a què les visites vagin a un ordinador
amb Apache per servir una pàgina web.

M'interessa poder utilitzar també un altre ordinador que serveixi
pàgines web i provar amb un servidor diferent (com Cherokee), però és
clar, si faig que tant www.elmeuapache.com com www.elmeucherokee.com
apuntin a la IP del meu router, totes les visites aniran a parar al
primer ordinador.

He llegit que amb la directiva "VirtualHost" es pot distingir pel nom de
domini de la visita, i que amb ajuda del mòdul "rewrite" es pot
transformar l'adreça demanada internament.

Si el primer ordinador (Apache) té la IP 192.168.1.1 i el segon
ordinador (Cherokee) té la IP 192.168.1.2 , al router la única cosa que
li puc configurar és que les peticions pel port 80 (web) vagin a parar a
un ordinador (192.168.1.1)
Però aleshores vull que l'Apache del primer ordinador transformi amb el
"rewrite" una petició com http://www.elmeucherokee.com/menu.html en 
http://192.168.1.2/menu.html per a què retorni els continguts de l'altre
host real.

Estic consultant:
http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/rewrite_guide.html
..però hi ha paràmetres i sintaxi que donen per suposat que es coneixen.

Estic provant això amb un "VirtualHost" a l'Apache:

RewriteEngine   On
RewriteRule     ^/~(.+) http://192.168.1.2/~$1 [R,L]

però al navegador sempre retorna que no troba la pàgina.
Algú sap com solucionar-ho?


Gracies.

Més informació sobre la llista de correu gilug