[gilug.org] Atributs nomes a directoris

Marc Vinyals marcvinyals gmail com
2009-06-29 21:22:21 UTC


El dl 29 de 06 de 2009 a les 23:05 +0200, en/na Narcis Garcia - GiLUG va
escriure:
> Si en un arbre de directoris vull donar permisos de lectura i escriptura
> a tothom per a tot, ho faig així:
> 
> sudo chmod -R a+rw /ruta/directori
> 
> Però si vull que es pugui accedir als directoris, els hauria de posar
> també permís d'execució:
> 
> sudo chmod -R a+x /ruta/directori
> 
> ...però com ho faig per a què només posi aquest permís als subdirectoris
> i no als fitxers?

Probablement t'interessi

chmod -R a+X /arbre

(man chmod)

-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Això és una part d'un missatge signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20090629/8980df00/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug