[gilug.org] Atributs nomes a directoris

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-06-29 21:05:58 UTC


Si en un arbre de directoris vull donar permisos de lectura i escriptura
a tothom per a tot, ho faig així:

sudo chmod -R a+rw /ruta/directori

Però si vull que es pugui accedir als directoris, els hauria de posar
també permís d'execució:

sudo chmod -R a+x /ruta/directori

...però com ho faig per a què només posi aquest permís als subdirectoris
i no als fitxers?


Gracies;

Més informació sobre la llista de correu gilug