[gilug.org] Atributs nomes a directoris

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2009-06-30 07:12:39 UTC


si fas una ordre find,
pots triar directoris, tipus de fitxer, els noms dels fitxers, i més

per directoris:
find /directori -type d | while read f; do chmod -v a+x "$f"; done

per fitxers:

find /directori -type f | while read f; do chmod -v a+rw "$f"; done


A Dilluns, 29 de juny de 2009 23:22:21, Marc Vinyals va escriure:
> El dl 29 de 06 de 2009 a les 23:05 +0200, en/na Narcis Garcia - GiLUG va
>
> escriure:
> > Si en un arbre de directoris vull donar permisos de lectura i escriptura
> > a tothom per a tot, ho faig així:
> >
> > sudo chmod -R a+rw /ruta/directori
> >
> > Però si vull que es pugui accedir als directoris, els hauria de posar
> > també permís d'execució:
> >
> > sudo chmod -R a+x /ruta/directori
> >
> > ...però com ho faig per a què només posi aquest permís als subdirectoris
> > i no als fitxers?
>
> Probablement t'interessi
>
> chmod -R a+X /arbre
>
> (man chmod)
Més informació sobre la llista de correu gilug