[gilug.org] STDERR i STDOUT a un fitxer

Quim Rovira quim rovira gmail com
2009-12-15 13:33:28 UTC


No se si et segueixo del tot... si el que vols és dirigir la sortida d'error a un fitxer, pots fer-ho de forma directe així:

comanda 2>fitxer

De fet, pots combinar diverses redireccions sense cap problema:

comanda >fitxer1 2>fitxer2

Però si barreges redireccions, has de tenir en compte que cal "ajuntar" les sortides abans de fer la redirecció a fitxer, o bé només t'hi anirà a parar una de les sortides:

comanda 2>&1 >fitxer


Si ho fas així, el valor de retorn de la comanda encara estarà disponible ;)


Salut!

2009/12/15 Narcis Garcia - GiLUG <>
En Quim Rovira em va ensenyar a unir la sortida d'error a la normal:
comanda 2>&1

invisibilitzar els missatges d'error:
comanda 2>/dev/null

i ara he trobat una manera de dirigir el primer a un fitxer:
echo "$(comanda 2>&1)" >fitxer

...però em trobo amb el problema de què no puc recuperar el resultat
d'èxit/error de la comanda ($?) després de fer-ho així.
Algú sap una sintaxi que permeti obtenir l'error, per a fer un programet
així?

echo "$(sudo apt-get install qwerty 2>&1)" >/tmp/install.tmp
Resultat=$?
if [ $Resultat -ne 0 ] ; then cat /tmp/install.tmp ; fi
rm /tmp/install.tmp


Gracies.


_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20091215/0c1e921f/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 304 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20091215/0c1e921f/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug