[gilug.org] STDERR i STDOUT a un fitxer

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2009-12-15 12:23:05 UTC


En Quim Rovira em va ensenyar a unir la sortida d'error a la normal:
comanda 2>&1

invisibilitzar els missatges d'error:
comanda 2>/dev/null

i ara he trobat una manera de dirigir el primer a un fitxer:
echo "$(comanda 2>&1)" >fitxer

...però em trobo amb el problema de què no puc recuperar el resultat
d'èxit/error de la comanda ($?) després de fer-ho així.
Algú sap una sintaxi que permeti obtenir l'error, per a fer un programet
així?

echo "$(sudo apt-get install qwerty 2>&1)" >/tmp/install.tmp
Resultat=$?
if [ $Resultat -ne 0 ] ; then cat /tmp/install.tmp ; fi
rm /tmp/install.tmp


Gracies.

Més informació sobre la llista de correu gilug