[gilug.org] STDERR i STDOUT a un fitxer

Lluís Batlle i Rossell llbatlle aqsense com
2009-12-15 13:48:18 UTC


Quim Rovira wrote:
> Però si barreges redireccions, has de tenir en compte que cal "ajuntar" 
> les sortides abans de fer la redirecció a fitxer, o bé només t'hi anirà 
> a parar una de les sortides:
> 
> comanda 2>&1 >fitxer
Va al revés, com he comentat a una carta per aquí. :)

Ciau!
Més informació sobre la llista de correu gilug