[gilug.org] Una Ubuntu que no em vol la IP fixa

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-11-17 11:37:04 UTC


El servidor DHCP no té IPs reservades.
És tot estrany; aquest matí ja no m'ho fa, i potser sigui en haver
actualitzat (apt-get upgrade) per tractar-se d'un error de programari.
Aquest ordinador sense escriptori no sembla utilitzar "network-manager".
El què si veig funcionant és "avahi-daemon".

D'altra banda, amb un altre ordinador d'escriptori Gnome que sí utilitza
el complement "network-manager", també amb la darrera versió d'Ubuntu he
vist que passa de la IP fixa i s'inventa un segon dispositiu "eth0" pel
qual configura la IP per DHCP. En aquest cas, tota configuració s'ha fet
amb l'eina gràfica del "network-manager".


-----Missatge original-----
De: Jordi Pujol <>
Respon: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] Una Ubuntu que no em vol la IP fixa
Data: Mon, 17 Nov 2008 11:41:26 +0100

El Sunday 16 November 2008 21:06:44 Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> Últimament el network-manager dels escriptoris i ara això m'està
> confonent molt.

pot ser el dimoni network-manager interpreta la linia de comentari com a una 
configuracio?

> # iface eth0 inet dhcp

i si la borressim ?

una alttra opcio es que el servidor DHCP permeti associar les MAC de la 
targeta de xarxa amb ip's, amb alguna taula del tipus,

	
LAN - Static DHCP
 #  	MAC Address             IP Address
1   12-34-56-78-90-AA-BB-CC 192.168.0.xx

de manera que quan aquest ordinador demani una ip sempre li donaria la mateixa
_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug