[gilug.org] Xifra de disc lliure

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-05-19 11:21:06 UTC


He fet un petit invent per a distingir els valors separats per espais o
tabuladors: cridar un programet (script) amb aquests valors com a
paràmetres.

Transcric a mode de prova el què estic gestant, per a què ho podeu veure
i experimentar (el programet es crida a sí mateix per a desglossar les
xifres):

#!/bin/sh
# Sondeig de recursos lliures.
# http://www.actiu.net/informatica/
# Versio alfa 2008.05.19
# Copyleft (GNU GPL) Narcis Garcia Langa

# Bytes: 1
# KB: 1024
# MB: $((1024*1024))
# GB: $((1024*1024*1024))
# La mesura del bloc s'arrodoneix per proximitat: Si es posa la mida en
1GB, aleshores 4.7GB es consideren 5GB.
MidaBlocMesura=$((1024*1024*1024))

Disc1=sdb5
BlocsLliures1=1

if [ "$1" = "--valors" ] ; then
	echo "Al disc $2 queden $7 blocs lliures, i el minim son $3."
else
	$0 --valors $Disc1 $BlocsLliures1 `df -B $MidaBlocMesura /dev/$Disc1 |
grep $Disc1`
fi

MidaBlocMesura=
Disc1=
BlocsLliures1=-----Missatge original-----
De: Narcis Garcia - GiLUG <>
Respon: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] Xifra de disc lliure
Data: Mon, 19 May 2008 09:33:08 +0200

Gracies!

He provat amb el "disk usage" i aquest CUT va de perles per a obtenir
símplement els octets ocupats:

sudo du -Psxb / | cut --fields=1

Però amb el "disk free" hi ha el problema de què utilitza un nombre
variable d'espais per a separar les xifres, i això no acaba de
funcionar:

df -B 1 /dev/sdb5 | grep sdb5 | cut --delimiter=" " --fields=4


-----Missatge original-----
De: Carles Guadall Blancafort <>
Respon: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] Xifra de disc lliure
Data: Sun, 18 May 2008 17:29:08 +0200

df /home/user/directori | grep  | cut


En/na Narcis Garcia - GiLUG ha escrit:
> Vull fer un programet (script) que faci una còpia de seguretat dels
> documents que tinc en un directori, però vull que controli si hi ha
> espai per a fer-ho, i en cas que no n'hi hagi em mostri un missatge:
> echo "PROBLEMA: no hi ha espai lliure suficient"
> 
> Amb la comanda:
> sudo du -Psxb /ruta/directori
> veig que puc obtenir la mida dels continguts del directori, però no
> trobo una comanda que em doni símplement la xifra d'espai lliure en un
> lloc determinat. La comanda "df" dóna tota una taula de xifres, però
no
> puc agafar la què m'interessa per a què el programet mesuri la
> diferència.
> 
> Gracies.
> 

_______________________________________________
Llista del GiLUG

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
* Tots els missatges queden publicats a:
http://gilug.org/pipermail/llista/
Més informació sobre la llista de correu gilug