[gilug.org] Xifra de disc lliure

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2008-05-19 07:33:08 UTC


Gracies!

He provat amb el "disk usage" i aquest CUT va de perles per a obtenir
símplement els octets ocupats:

sudo du -Psxb / | cut --fields=1

Però amb el "disk free" hi ha el problema de què utilitza un nombre
variable d'espais per a separar les xifres, i això no acaba de
funcionar:

df -B 1 /dev/sdb5 | grep sdb5 | cut --delimiter=" " --fields=4


-----Missatge original-----
De: Carles Guadall Blancafort <>
Respon: 
Per a: 
Assumpte: Re: [gilug.org] Xifra de disc lliure
Data: Sun, 18 May 2008 17:29:08 +0200

df /home/user/directori | grep  | cut


En/na Narcis Garcia - GiLUG ha escrit:
> Vull fer un programet (script) que faci una còpia de seguretat dels
> documents que tinc en un directori, però vull que controli si hi ha
> espai per a fer-ho, i en cas que no n'hi hagi em mostri un missatge:
> echo "PROBLEMA: no hi ha espai lliure suficient"
> 
> Amb la comanda:
> sudo du -Psxb /ruta/directori
> veig que puc obtenir la mida dels continguts del directori, però no
> trobo una comanda que em doni símplement la xifra d'espai lliure en un
> lloc determinat. La comanda "df" dóna tota una taula de xifres, però
no
> puc agafar la què m'interessa per a què el programet mesuri la
> diferència.
> 
> Gracies.
> 
Més informació sobre la llista de correu gilug