[gilug.org] Xifra de disc lliure

Carles Guadall Blancafort carles viladelpingui net
2008-05-18 15:29:08 UTC


Hola,

Prova la combinació de

df /home/user/directori | grep  | cut

En/na Narcis Garcia - GiLUG ha escrit:
> Vull fer un programet (script) que faci una còpia de seguretat dels
> documents que tinc en un directori, però vull que controli si hi ha
> espai per a fer-ho, i en cas que no n'hi hagi em mostri un missatge:
> echo "PROBLEMA: no hi ha espai lliure suficient"
> 
> Amb la comanda:
> sudo du -Psxb /ruta/directori
> veig que puc obtenir la mida dels continguts del directori, però no
> trobo una comanda que em doni símplement la xifra d'espai lliure en un
> lloc determinat. La comanda "df" dóna tota una taula de xifres, però no
> puc agafar la què m'interessa per a què el programet mesuri la
> diferència.
> 
> Gracies.
> 
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
More information about the gilug mailing list