[gilug.org] Pessima politica de NVIDIA

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-05-17 06:26:31 UTC


El Saturday 17 May 2008 08:19:17 Jordi Pujol va escriure:
> El Friday 16 May 2008 16:59:07 Jordi Pujol va escriure:
> > mv /etc/X11/xorg.conf  /etc/X11/xorg.conf.copia
> >
> > debconf-communicate -fnoninteractive configuracio << EOF
> > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/layout es
> > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/options altwin:super_win
> > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/variant cat
> > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/model pc105
> > SET xserver-xorg/config/monitor/use_sync_ranges false
> > FSET xserver-xorg/config/monitor/use_sync_ranges seen false
> > EOF
> >  
>
> ara que miro les notes, ens faltarien instruccions:
>
> dpkg-reconfigure xserver-xorg
aqui faltaria un parametre:
dpkg-reconfigure -fnoninteractive xserver-xorg
>
> # dintre de la seccio Screen hem de posar aquesta linia Device
> # perque el dexconf s'ha tornat molt net i no vol escriure linies
> # que son evidents, pero nvidia-xconfig la necessita
> Section."Screen"
> 	Device "Configured Video Device"
>
> # ara sí que nvidia-xconfig farà una bona configuració
>
> > nvidia-xconfig --depth=24 --use-edid --allow-ddcci --composite
> > --render-accel --allow-glx-with-composite --disable-glx-root-clipping
> > --add-argb-glx-visuals --include-implicit-metamodes --no-logo --twinview
> > --twinview-orientation=LeftOf --twinview-xinerama-info-order=DFP,CRT
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

Més informació sobre la llista de correu gilug