[gilug.org] Pessima politica de NVIDIA

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-05-17 13:51:11 UTC


Ei Narcís,

va bé lo de la targeta gràfica ?

El Saturday 17 May 2008 08:26:31 Jordi Pujol va escriure:
> El Saturday 17 May 2008 08:19:17 Jordi Pujol va escriure:
> > El Friday 16 May 2008 16:59:07 Jordi Pujol va escriure:
> > > mv /etc/X11/xorg.conf  /etc/X11/xorg.conf.copia
> > >
> > > debconf-communicate -fnoninteractive configuracio << EOF
> > > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/layout es
> > > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/options altwin:super_win
> > > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/variant cat
> > > SET xserver-xorg/config/inputdevice/keyboard/model pc105
> > > SET xserver-xorg/config/monitor/use_sync_ranges false
> > > FSET xserver-xorg/config/monitor/use_sync_ranges seen false
> > > EOF
> > >  
> >
> > ara que miro les notes, ens faltarien instruccions:
> >
> > dpkg-reconfigure xserver-xorg
>
> aqui faltaria un parametre:
> dpkg-reconfigure -fnoninteractive xserver-xorg
>
> > # dintre de la seccio Screen hem de posar aquesta linia Device
> > # perque el dexconf s'ha tornat molt net i no vol escriure linies
> > # que son evidents, pero nvidia-xconfig la necessita
> > Section."Screen"
> > 	Device "Configured Video Device"
> >
> > # ara sí que nvidia-xconfig farà una bona configuració
> >
> > > nvidia-xconfig --depth=24 --use-edid --allow-ddcci --composite
> > > --render-accel --allow-glx-with-composite --disable-glx-root-clipping
> > > --add-argb-glx-visuals --include-implicit-metamodes --no-logo
> > > --twinview --twinview-orientation=LeftOf
> > > --twinview-xinerama-info-order=DFP,CRT
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
>
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/

More information about the gilug mailing list