[gilug.org] actualització drupal

Marc.furtia marc furtia gmail com
2008-06-30 15:03:03 UTC


El dl 30 de 06 de 2008 a les 14:55 +0200, en/na Jordi Pujol va escriure:
> Bondia a tots,
> 
Bon dia :S
(responc al cos del correu)
> > Com que he fet un backup tan de fitxers de drupal com de base de dades,
> > he restaurat la web i continua "bé", però amb una versió que drupal ja
> > no hi dóna suport, per tant, em convindria actualitzar-la com més aviat
> > millor.
> >
> no veig el problema,
> amb una versió nova es pot fer servir una base de dades antiga,
> fem anar el procés d'actualitzacio i ja tenim drupal actualitzat i en 
> funcionament ! 
mmmm, donçs a mi no em funciona ...
He instal·lat drupal 5.5, però em falla. 
> (ens poden quedar algunes utilitats no estàndard que s'hauran de posar al dia, 
> però la base hauria de funcionar)
> 
> instalar programes de la versió,
> configurar el settings.php segons lo que teniem abans
> fer anar l'update.php http://elnostredrupal/update.php
> nomes han de sortir missatges de warning, 
> 
No me'n dóna cap de missatge de warning aquí.
> per exemple, quan vaig passar la web del Gilug a versió 5, vaig trobar que el 
> tema gilug no era valid per aquesta versio, pero vaig posar el tema Chameleon 
> amb el gilug-logo i petites modificacions,
> altres utilitats que no anaven: el backup automàtic que era desenvolupat a 
> mida, el ping a multiples seguidors de contigut que també era desenvolupat a 
> mida, ...
> peró mirant les diferències entre versions no va costar gaire arreglar els 
> programes,
> 
> Marc, ho has fet de manera semblant ?
Crec que si.
A veure, per posar-te un exemple de la tira de warnings que em dóna :


   * user warning: Table 'drupal.node_type' doesn't exist query:
    SELECT nt.type, nt.* FROM node_type nt ORDER BY nt.type ASC
    in /var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc on line 172.
   * user warning: Table 'drupal.blocks_roles' doesn't exist query:
    SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON
    b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme =
    'bluemarine' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS
    NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module
    in /var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc on line 172.
Aquests en són uns. si activo els mòduls com els tinc a la versió vella,
em continua donant warnings, tant si faig un update.php com si no el
faig.
Warning: Table 'watchdog' was not locked with LOCK TABLES query: INSERT
INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer,
hostname, timestamp) VALUES (1, 'php', '<em>Unknown column
&#039;title&#039; in &#039;field list&#039;\nquery:
INSERT INTO blocks (module, delta, theme, status, weight, region,
visibility, pages, custom, throttle, title) VALUES
(&#039;user&#039;, &#039;3&#039;,
&#039;bluemarine&#039;, 0, 0, &#039;left&#039;, 0,
&#039;&#039;, 0, 0, &#039;&#039;)</em> a
<em>/var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc</em> a la línia
<em>172</em>.', 2, '', 'http://192.168.1.2/?q=admin/build/block',
'http://192.168.1.2/?q=admin/build/block', '192.168.1.3', 1214838047)
in /var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc on line 172
Aquest error me'l dóna quan activo el que tenia a l'antiga pàgina. que
per sort, no l'he borrat i ho continuo tenin tot igual.
No sé on m'estic equivocant, però és clar que m'estic equivocant i no
sé veure on.
Gràcies per tot i per la paciència inclosa :)
> 
> Jordi Pujol
> 
Marc Furtià

Més informació sobre la llista de correu gilug