[gilug.org] actualització drupal

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-06-30 12:55:59 UTC


Bondia a tots,

> Com que he fet un backup tan de fitxers de drupal com de base de dades,
> he restaurat la web i continua "bé", però amb una versió que drupal ja
> no hi dóna suport, per tant, em convindria actualitzar-la com més aviat
> millor.
>
no veig el problema,
amb una versió nova es pot fer servir una base de dades antiga,
fem anar el procés d'actualitzacio i ja tenim drupal actualitzat i en 
funcionament ! 
(ens poden quedar algunes utilitats no estàndard que s'hauran de posar al dia, 
però la base hauria de funcionar)

instalar programes de la versió,
configurar el settings.php segons lo que teniem abans
fer anar l'update.php  http://elnostredrupal/update.php
nomes han de sortir missatges de warning, 

per exemple, quan vaig passar la web del Gilug a versió 5, vaig trobar que el 
tema gilug no era valid per aquesta versio, pero vaig posar el tema Chameleon 
amb el gilug-logo i petites modificacions,
altres utilitats que no anaven: el backup automàtic que era desenvolupat a 
mida, el ping a multiples seguidors de contigut que també era desenvolupat a 
mida, ...
peró mirant les diferències entre versions no va costar gaire arreglar els 
programes,

Marc, ho has fet de manera semblant ?

Jordi Pujol





Més informació sobre la llista de correu gilug