[gilug.org] actualització drupal

Marc.furtia marc furtia gmail com
2008-06-30 10:38:26 UTC


Bones llista,escric aquest correu ja que no me'n acabo de sortir de
l'actualització d'una pàgina amb drupal.
La versió que hi ha corrent és la 4.7.6 i m'agradaria passar-la a la
familia 5.* o la 6.*.
La web està en el directori /var/www/drupal-4.7.6
Em trobo que faig el backup de
lloc(fitxers /var/www/drupal-4.7.6_backup ) amb un "cp -rf"  i de la
base de dades(mitjançant un mysqldump).
Descarrego tots els mòduls que tinc activats a la web amb l'usuari 1,
l'administrador.
Fins aquí no hi ha problema.
Descomprimeixo el drupal 5.5 en un altra directori (/var/www/drupal-5.5)
Canvio el fitxer /var/www/drupal-5.5/sites/default/settings.php) segons
el que m'interessa, 
$db_url =
'mysql://usuariDB:contransenya_usuari@localhost/nom_de_la_base_de_dades';
$db_prefix = '';
 $base_url = 'http://direccio_web.org'; 
Canvio el DocumentRoot de l'apache 1.3 i el faig apuntar a la direcció :
/var/www/drupal-5.5
reinicio apache i mysql i accedeixo a la "nova" web.
I em trobo amb la tira de warnings !!!
Si intento activar algun módul, la cosa encara és pitjor ...
No acabo de veure per on poden anar les coses.

Com que he fet un backup tan de fitxers de drupal com de base de dades,
he restaurat la web i continua "bé", però amb una versió que drupal ja
no hi dóna suport, per tant, em convindria actualitzar-la com més aviat
millor.

Gràcies per la paciència i la lectura d'aquest correu :)
Ens continuem llegint.
Marc Furtià.
Més informació sobre la llista de correu gilug