[gilug.org] actualització drupal

Jordi Pujol jordipujolp gmail com
2008-07-02 08:00:57 UTC


> El fitxer settings.php està en el directori sites/default/
> En el directori sites/all/ només hi ha un fitxer que és un README que
> segons entenc, serveix per posar els mòduls i els temes.
> El mòdul node, si no vaig errat, és un mòdul que el mateix drupal ja el
> conté, no ?

perdò, no és que volgui complicar-te la vida,

poden haber-hi varis fitxers settings.php en un drupal multilloc,
però en un drupal amb una sola web, amb el settings.php del directori 
sites/default ja n'hi ha prou,

tornant al problema, 
mirant els missatges de error, es veu que no es pot accedir a algunes taules,
per lo que podem pensar que la base de dades és inaccessible o incomplerta,

primer pas, revisem el fitxer settings.php per veure si hi ha les dades 
correctes per accedir a la base de dades,
també podem revisar la base de dades i comprovar que conté tots els fitxers i 
les dades.Més informació sobre la llista de correu gilug