[gilug.org] actualització drupal

Marc.furtia marc furtia gmail com
2008-07-02 20:09:29 UTC


El dc 02 de 07 de 2008 a les 10:00 +0200, en/na Jordi Pujol va escriure:
> > El fitxer settings.php està en el directori sites/default/
> > En el directori sites/all/ només hi ha un fitxer que és un README que
> > segons entenc, serveix per posar els mòduls i els temes.
> > El mòdul node, si no vaig errat, és un mòdul que el mateix drupal ja el
> > conté, no ?
> 
> perdò, no és que volgui complicar-te la vida,
ja ho sé home! ;)
(encara gràcies que em respons i no passes de mi, no?)
> 
> poden haber-hi varis fitxers settings.php en un drupal multilloc,
> però en un drupal amb una sola web, amb el settings.php del directori 
> sites/default ja n'hi ha prou,
ahaps, oks, és com ho tinc.

> 
> tornant al problema, 
Ingala!!!! tornem-hi! ;)
> mirant els missatges de error, es veu que no es pot accedir a algunes taules,
> per lo que podem pensar que la base de dades és inaccessible o incomplerta,
Això és el que m'és por em fa ... que "perdi" la base de dades per algun
problema d'aquest tipus ...
> 
> primer pas, revisem el fitxer settings.php per veure si hi ha les dades 
> correctes per accedir a la base de dades,
Això és tot correcte :) (si més no, hi entro des del prompt i executant
mysql -u usuari -p base_de_dades_drupal

> també podem revisar la base de dades i comprovar que conté tots els fitxers i 
> les dades.
Ahaps, m'ho miraré :)
Gràcies un altra cop per la teva paciència.
El que m'extranya, és que amb la versió 4.7.X funcionés i amb la 5.5 de
drupal m'estigui fent la "punyeta".
Hauré de comprobar si amb la versió 4.7.X encara funciona sense
modificar la base de dades i mirar això que em comtentes, mirar la
integritat de la BD, que no faltin dades ... etc.

Gràcies un altra cop per tot :)

Més informació sobre la llista de correu gilug