[gilug.org] actualització drupal

Marc.furtia marc furtia gmail com
2008-07-01 18:44:34 UTC


El dl 30 de 06 de 2008 a les 20:54 +0200, en/na Jordi Pujol va escriure:
> El Monday 30 June 2008 17:03:03 Marc.furtia va escriure:
> > user warning: Table 'drupal.node_type' doesn't exist query:
> >     SELECT nt.type, nt.* FROM node_type nt ORDER BY nt.type ASC
> >     in /var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc on line 172.
> >    * user warning: Table 'drupal.blocks_roles' doesn't exist query:
> >     SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON
> >     b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme =
> >     'bluemarine' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS
> >     NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module
> >     in /var/www/drupal-5.7/includes/database.mysql.inc on line 172.
> 
> que una taula no existeixi no hauria de ser un warning sino un error greu,
> serà que no encertes a posar correctament els fitxers settings.php ?
Què vols dir ?
No t'acabo d'entendre.
El fitxer settings.php està en el directori sites/default/
En el directori sites/all/ només hi ha un fitxer que és un README que
segons entenc, serveix per posar els mòduls i els temes.
El mòdul node, si no vaig errat, és un mòdul que el mateix drupal ja el
conté, no ?
També l'hauria de posar en el directori sites/all ?
Disculpa la meva ignorància, però no entenc ben bé per on van els trets.
Moltes gràcies, sobretot per la teva paciència amb mi.
Marc Furtià
Més informació sobre la llista de correu gilug