[gilug.org] vnc

Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2008-01-26 18:56:09 UTC


Bones llista,  tinc un problema amb vnc ( Virtual network computing
software). He montat un servidor de vnc en una màquina amb un sistema
operatiu debian testing. Hi connecto desde el meu portàtil, que ara
mateix està amb debian inestable, fins aquí tot bé.
Accedeixo al vnc i funciona. El problema és quan obro una terminal en el
vnc o qualsevol programa on hagi d'escriure un text amb el teclat.
El problema el tinc aquí.
Tinc el teclat completament desconfigurat.
He estat buscant per internet, però no trobo la solució.
Algú si ha trobat?
Algú em pot guiar un xic per tal de solucionar aquest problema ?
Què m'estic deixant ?
Quin error estic fent ?
Em sembla que dèu ser un error bàsic, però no hi ha maneres de
trobar-lo.
Gràcies anticipadament pel vostre temps i les respostes.
Atentament,
Marc Furtià i Puig

-- 
Marc Furtià i Puig <>
n/a
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20080126/1b94c976/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list