[gilug.org] 2 IP per a 1 ethernet

Sergi Vidal sbenit telefonica net
2007-09-05 19:03:07 UTC


On Wed, 05 Sep 2007 20:51:34 +0200
Narcis Garcia - GiLUG <> wrote:

Bones es senzill encontes de eth1 fes servir

 auto eth0:1
 iface eth1 inet static
   address 192.168.0.2
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.0.253 # ADSL B

espero que et serveixi 

> Voldria saber com fer que una targeta de xarxa tingui dues adreces IP a 
> la vegada, com si en realitat hi hagués dues targetes de xarxa. La 
> intenció és fer servir 2 ADSL amb un portàtil amb Apache.
> 
> Al fitxer /etc/network/interfaces hi tinc el següent contingut:
> ---------------
> auto lo
> iface lo inet loopback
> 
> auto eth0
> iface eth0 inet static
>   address 192.168.0.1
>   netmask 255.255.255.0
>   gateway 192.168.0.254
> ---------------
> 
> Ja em suposo que si hi hagués 2 targetes de xarxa el contingut hauria de 
> ser aquest:
> ---------------
> auto lo
> iface lo inet loopback
> 
> auto eth0
> iface eth0 inet static
>   address 192.168.0.1
>   netmask 255.255.255.0
>   gateway 192.168.0.254 # ADSL A
> 
> auto eth1
> iface eth1 inet static
>   address 192.168.0.2
>   netmask 255.255.255.0
>   gateway 192.168.0.253 # ADSL B
> ---------------
> 
> Però m'agradaria saber com fer-ho només amb "eth0"
> 
> Per cert, el sistema com sap els servidors DNS?
> 
> Gracies.
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/Més informació sobre la llista de correu gilug