[gilug.org] 2 IP per a 1 ethernet

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2007-09-05 19:42:15 UTC


He escrit això i he reiniciat el PC, però si faig "ping" a 192.168.0.2 
em torna "Destination Host Unreachable" (tant si ho faig des del mateix 
ordinador com des d'un altre).

En/na Sergi Vidal ha escrit:
> On Wed, 05 Sep 2007 20:51:34 +0200
> Narcis Garcia - GiLUG <> wrote:
> 
> Bones es senzill encontes de eth1 fes servir
> 
> auto eth0:1
> iface eth1 inet static
>   address 192.168.0.2
>   netmask 255.255.255.0
>   gateway 192.168.0.253 # ADSL B
> 
> espero que et serveixi 
> 
>> Voldria saber com fer que una targeta de xarxa tingui dues adreces IP a 
>> la vegada, com si en realitat hi hagués dues targetes de xarxa. La 
>> intenció és fer servir 2 ADSL amb un portàtil amb Apache.
>>
>> Al fitxer /etc/network/interfaces hi tinc el següent contingut:
>> ---------------
>> auto lo
>> iface lo inet loopback
>>
>> auto eth0
>> iface eth0 inet static
>>   address 192.168.0.1
>>   netmask 255.255.255.0
>>   gateway 192.168.0.254
>> ---------------
>>
>> Ja em suposo que si hi hagués 2 targetes de xarxa el contingut hauria de 
>> ser aquest:
>> ---------------
>> auto lo
>> iface lo inet loopback
>>
>> auto eth0
>> iface eth0 inet static
>>   address 192.168.0.1
>>   netmask 255.255.255.0
>>   gateway 192.168.0.254 # ADSL A
>>
>> auto eth1
>> iface eth1 inet static
>>   address 192.168.0.2
>>   netmask 255.255.255.0
>>   gateway 192.168.0.253 # ADSL B
>> ---------------
>>
>> Però m'agradaria saber com fer-ho només amb "eth0"
>>
>> Per cert, el sistema com sap els servidors DNS?
>>
>> Gracies.
>> _______________________________________________
>> Llista del GiLUG
>> 
>> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>> * Tots els missatges queden publicats a:
>> http://gilug.org/pipermail/llista/
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/Més informació sobre la llista de correu gilug