[gilug.org] 2 IP per a 1 ethernet

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2007-09-05 18:51:34 UTC


Voldria saber com fer que una targeta de xarxa tingui dues adreces IP a 
la vegada, com si en realitat hi hagués dues targetes de xarxa. La 
intenció és fer servir 2 ADSL amb un portàtil amb Apache.

Al fitxer /etc/network/interfaces hi tinc el següent contingut:
---------------
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.1
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.254
---------------

Ja em suposo que si hi hagués 2 targetes de xarxa el contingut hauria de 
ser aquest:
---------------
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.1
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.254 # ADSL A

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 192.168.0.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.253 # ADSL B
---------------

Però m'agradaria saber com fer-ho només amb "eth0"

Per cert, el sistema com sap els servidors DNS?

Gracies.Més informació sobre la llista de correu gilug