[gilug.org] apache i ssl amb ubuntu

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-06-06 08:04:11 UTC


A Dimarts, 5 de Juny de 2007 22:58, David Casals va escriure:
> Tot funciona perfectament, pero cada vegada que arrenco l'apache em
> demana que escrigui la contrasenya del certificat i això inclou cada
> vegada que s'arrenca la màquina cosa que em complica molt les coses ja
> que esterà totalment desatesa, sense monitor ni teclat, algú sap com
> s'ha de fer erquè no m'ho demani?

es pot suprimir la frase del certificat ?

openssl rsa -in client-key.pem -out client-key.pem

ho he trobat a:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/secure-create-certs.html

>
> Atentament
> David Casals
>
> PD: Al que opini que he de posar debian ja es pot estalviar el
> comentari, si fos per mi aniria amb Gentoo :-p
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/Més informació sobre la llista de correu gilug