[gilug.org] apache i ssl amb ubuntu

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-06-06 08:08:29 UTC


A Dimecres, 6 de Juny de 2007 10:04, Jordi Pujol va escriure:
> A Dimarts, 5 de Juny de 2007 22:58, David Casals va escriure:
> > Tot funciona perfectament, pero cada vegada que arrenco l'apache em
> > demana que escrigui la contrasenya del certificat i això inclou cada
> > vegada que s'arrenca la màquina cosa que em complica molt les coses ja
> > que esterà totalment desatesa, sense monitor ni teclat, algú sap com
> > s'ha de fer erquè no m'ho demani?
>
> es pot suprimir la frase del certificat ?
>
> openssl rsa -in client-key.pem -out client-key.pem
>
> ho he trobat a:
>
> http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/secure-create-certs.html
>
unes altres instruccions, mes apropiades per Apache,

Step one - create the key and request:

  openssl req -new > new.cert.csr

Step two - remove the passphrase from the key (optional):

  openssl rsa -in privkey.pem -out new.cert.key

Step three - convert request into signed cert:

   openssl x509 -in new.cert.csr -out new.cert.cert -req -signkey 
new.cert.key -days 1825

Step four - copy the cert and key to the appropriate places

  cp new.cert.cert /etc/apache/ssl.crt/server.crt
  cp new.cert.key /etc/apache/ssl.key/server.key


> > Atentament
> > David Casals
> >
> > PD: Al que opini que he de posar debian ja es pot estalviar el
> > comentari, si fos per mi aniria amb Gentoo :-p
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/Més informació sobre la llista de correu gilug