[gilug.org] Quotes de temps d'us del PC

Quim Rovira quim rovira gmail com
2007-07-25 09:30:47 UTC


Ai, aquelles llargues tardes davant del Knights of Xentar.. ;)

On 7/25/07, Jordi-Pujol <> wrote:
> A Dimecres 25 Juliol 2007 10:31, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > Hola!
>
> Ei, que tal !
>
> >
> > Ja va la quarta, cinquena o vintena vegada que una mare em pregunta si
> > amb GNU/Linux hi ha alguna eina senzilla per a fer que al seu nen li
> > finalitzi automàticament la sessió i/o se li apagui el PC quan ha passat
> > més de XX hores a l'ordinador.
>
> Per a un nen, avui en dia l'ordinador és fonamental per fer els treballs del
> colegi, trobar informació i parlar amb els amics,
> Estem equivocats si pensem que treballar amb l'ordinador és dolent i n'hem de
> limitar el consum, lo que s'ha de fer és un consum responsable, orientat als
> beneficis que pot donar i rebutjant les moltes coses dolentes que l'usuari,
> si les busca, hi pot trobar.
>
> He viscut algunes experiencies en les que es talla la connexió a Internet de
> l'ordinador als nens i després aquests inclòs van d'amagat, sense dir-ho als
> pares, a casa d'algú altre que tingui ordinador en condicions per poder fer
> els treballs del colegi.
>
> Perdoneu per aquesta idea totalment contraria,
> Crec que la questió no és limitar o prohibir l'us de l'ordinador sinò educar
> als progenitors perquè puguin orientar als menors a fer-ne un consum
> responsable.
>
> Salut,
>
> Jordi Pujol
>
> >
> > Ja em suposo que es deu poder llançar algun procés temporitzat per a què
> > tanqui, però hauria de ser fàcil per la mamà l'ajustament del temps (per
> > a un usuari?)
> >
> > Gracies
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>Més informació sobre la llista de correu gilug