[gilug.org] [Fwd: Re: Ubuntus demanades]

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2007-02-15 19:27:32 UTC


> no es pas igual, el apt-proxy es expres per guardar paquets, pero el web proxy
> nomes guarda fitxers petits i els fitxers grans (com els paquets) no els
> guarda, a mes, lo poc que hagi guardat ho eliminara al cap de poc temps si no
> es fa servir,
>
> per soposat que lo mes adequat per una instal.lacio massiva es un apt-proxy, o
> apt-cacher, crec que la distribucio Debian nomes porta el apt-proxy

He passat l'enllaç d'un 'Web Cache' només per agafar la idea de cache
com la podem utilitzar al apt-proxy, ja que hi ha cache diferents
tipus de cache (CPU, Buffers, Disks...) i el que fa més semblant un
apt-proxy és a un Web Cache.


Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
http://iesdecelra.xtec.net/eduard


More information about the gilug mailing list