[gilug.org] [Fwd: Re: Ubuntus demanades]

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-02-15 19:22:24 UTC


A Dijous, 15 de Febrer de 2007 19:57, Eduard Carreras i Nadal va escriure:
> Marc, mira com funciona un apt-proxy[1], no s'hi han de posar els
> fitxers... de fet mira com funciona una cache[2] :)
>
> S'ho baixa només un cop, i després ja ho serveix el mateix cache.
>
> Per tant tot serà igual, potser hauràs de modificar l'script d'e17 per
> tal que vagi a buscar els fitxers a on tenim la cache... però no crec
> que sigui molt difícil.

no es pas igual, el apt-proxy es expres per guardar paquets, pero el web proxy 
nomes guarda fitxers petits i els fitxers grans (com els paquets) no els 
guarda, a mes, lo poc que hagi guardat ho eliminara al cap de poc temps si no 
es fa servir,

per soposat que lo mes adequat per una instal.lacio massiva es un apt-proxy, o 
apt-cacher, crec que la distribucio Debian nomes porta el apt-proxy

>
> Ho hauràs d'investigar :)
>
>
> Salut!
>
> [1] http://apt-proxy.sourceforge.net
> [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Web_cache
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/More information about the gilug mailing list