[gilug.org] [Fwd: Re: Ubuntus demanades]

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2007-02-15 18:57:34 UTC


Marc, mira com funciona un apt-proxy[1], no s'hi han de posar els
fitxers... de fet mira com funciona una cache[2] :)

S'ho baixa només un cop, i després ja ho serveix el mateix cache.

Per tant tot serà igual, potser hauràs de modificar l'script d'e17 per
tal que vagi a buscar els fitxers a on tenim la cache... però no crec
que sigui molt difícil.

Ho hauràs d'investigar :)


Salut!

[1] http://apt-proxy.sourceforge.net
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Web_cache


More information about the gilug mailing list