[gilug.org] Format (o no) amb icedove

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2007-08-11 13:44:38 UTC


Hola, estic utilitzant Mozilla Thunderbird / icedove per al correu 
electrònic, i em trobo amb una dificultat que no sé com resoldre:

Si als paràmetres del compte de correu-e (Fitxa "Redacció i adreçament") 
li dic que els missatges seran en HTML, aleshores SEMPRE els crea com a 
HTML i no hi ha manera de fer un missatge expressament en text planer.

I viceversa, si li desmarco la casella del HTML aleshores els missatges 
es creen com a text planer, i no hi ha manera de passar un missatge que 
estàs redactant a HTML.

Busco la manera de deixar "Text planer" de forma predeterminada, però 
quan estic redactant un missatge, puntualment necessito passar-lo a HTML.
Algú sap una manera pràctica de fer-ho amb aquest programa?Més informació sobre la llista de correu gilug