[gilug.org] Rutes per domini

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2006-07-13 12:13:11 UTC


Quasi tots els enrutadors domèstics permeten dirigir les peticions externes
d'un servei o un altre cap a un ordinador intern o un altre en funció del
port sol·licitat. un parell d'exemples:
- Si des d'internet es demana http://www.elmeudomini.com/ aquesta petició
serà per defecte del port 80 i això es pot redirigir fàcilment cap un PC amb
una web.
- Si des d'internet es demana ftp://elmeudomini.com/ aquesta petició serà
per defecte del port 21 i això es pot redirigir fàcilment cap un PC amb un
servei de fitxers.

Però imaginem que tenim una sola línia d'internet amb una sola IP, i volem
gestionar 2 dominis de forma separada:
- Que si des d'internet es demana http://www.undomini.com/ la petició es
redirigeixi cap a "unpc" amb una web, i pel port 80 normal.
- Que si des d'internet es demana http://www.altredomini.com/ la petició es
redirigeixi cap a "altrepc" amb una altra web, i pel port 80 normal.

Algú sap com es pot gestionar aquest tema?


Narcis Garcia
__________________________________________________________


Més informació sobre la llista de correu gilug