[gilug.org] Rutes per domini

Xavier Diumé i Felip dil elsud org
2006-07-13 12:19:36 UTC


> Quasi tots els enrutadors domèstics permeten dirigir les peticions
> externes
> d'un servei o un altre cap a un ordinador intern o un altre en funció del
> port sol·licitat. un parell d'exemples:
> - Si des d'internet es demana http://www.elmeudomini.com/ aquesta petició
> serà per defecte del port 80 i això es pot redirigir fàcilment cap un PC
> amb
> una web.
> - Si des d'internet es demana ftp://elmeudomini.com/ aquesta petició serà
> per defecte del port 21 i això es pot redirigir fàcilment cap un PC amb un
> servei de fitxers.
>
> Però imaginem que tenim una sola línia d'internet amb una sola IP, i volem
> gestionar 2 dominis de forma separada:
> - Que si des d'internet es demana http://www.undomini.com/ la petició es
> redirigeixi cap a "unpc" amb una web, i pel port 80 normal.
> - Que si des d'internet es demana http://www.altredomini.com/ la petició
> es
> redirigeixi cap a "altrepc" amb una altra web, i pel port 80 normal.
>
> Algú sap com es pot gestionar aquest tema?


Per web jo ho vaig fer una vegada:
http://www.dilblog.org/index.php?module=articles&op=view&id=43
Era amb apache 1.3, suposo que seria qüestió de buscar, per ftp no ho sé...

--
Xavier Diumé i Felip
http://www.dilblog.org
Salt - Gironès (Països Catalans)
Més informació sobre la llista de correu gilug