[gilug.org] Router Linux

espi gilug espipinxo com
2006-07-10 11:42:05 UTC


a la que tingui un moment ho provo .. i ja dire algo !

tnks.. es bona idea lo que dius .


Jordi Pujol wrote:
> Molt bones,
>
> sembla un problema d'enrutament,
> ja que la mateixa adre├ža de eth2 forma part de la xarxa eth1.
>
> en aquest servidor lo mes senzill es separar les dues tarjes en xarxes IP 
> diferents, per exemple posar a la eth2 la IP 192.168.101.x mask 255.255.255.0
>
> o sino potser seria una solucio crear unes taules d'enrutament complexes a 
> traves de les que per eth2 s'accedis a Internet (0.0.0.0) i per eth1 a 
> 192.168.100.0/24, pero ho veig complicat i no crec que sigui factible, 
>
> Salut,
>
> Jordi Pujol
>
> A Dissabte, 8 de Juliol de 2006 15:30, espi va escriure:
>   
>> Bones,
>>
>> Tink un " Switch/Hub"  3Com ( no es programable ) , on hi tink
>> connectat  3 ordinadors  i un router Zyxel 660Hw.
>>
>> El router esta com a monopuesto seguint la configuracio de una web de
>> adslayuda.com
>>
>> (PC1) Tink una ordinador amb una Debian amb 2 tarjes de xarxa
>> Kernel 2.6.17.3
>>
>> eth1 192.168.100.3 mask 255.255.255.0
>> eth2 192.168.100.4 mask 255.255.255.0
>>
>> script iptables
>>
>> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
>> iptables -F
>> iptables -t nat -F
>> iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -d 0.0.0.0/0  -j
>> MASQUERADE
>> iptables -A INPUT -i eth1 -p ICMP -j ACCEPT
>> iptables -A INPUT -i ppp0 -p ICMP -j ACCEPT
>> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
>> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
>> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 110 -m state --state NEW -j ACCEPT
>> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 25 -m state --state NEW -j ACCEPT
>> iptables -A INPUT -i ppp0 -p TCP --dport 443 -m state --state NEW -j ACCEPT
>> iptables -A INPUT -p TCP -m state --state RELATED -j ACCEPT
>>
>> (PC2) tink un pc tant amb windows xp pro (spanish), com linux
>> eth1  192.168.100.101 SMC
>>
>> (PC3) tink un portatil amb windows xp pro. (english)
>> eth1 192.168.100.100 Intel
>>
>> Desde el PC1 internet em funciona, inclus el sevidor web i el de correu
>> , i ssh .. el que no funciona es https.
>>
>> Desde el PC3 puk navegar per internet, messenger, etc ..
>>
>> Desde el PC1 .. el messenger em funciona, pero .. qualsevol navegador no
>> em navega !!! i no se per on continuar .
>>
>> Algu li ha pasat algo semblant ?
>>
>> gracies.
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Llista mailing list
>> 
>> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>>     
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>
>   
Més informació sobre la llista de correu gilug