[gilug.org] El servei de web

Eduard Vidal i Tulsà eduard vidal pas udg es
2006-01-12 11:46:29 UTC


En/na Raul Perez ha escrit:
> Actiu informatica wrote:
> 
>> El Gilug no em sembla que sigui un grup d'orientació només tècnica, 
>> sinó molt més. Per això crec que el primer que necessitem és coherència.
>>  
>>
> El problema és definir aquest "més" que dius que Gilug és.
> No oblidis que Gilug és un grup d'usuaris, i en principi no és més. 
> Qualsevol cosa que faci el Gilug al meu parer ha d'estar rel·lacionada 
> amb el Linux o amb el programari lliure en general. Això implica una 
> tecnicitat inehrent a qualsevol activitat que fem.
> 
>> 1. Per a compartir coneixements cal fer el taller de muntatge i 
>> implantació del programari-servidor.
>>  
>>
> Exacte! Potser és el primer pas que hem de discutir. Com tu dius no hem 
> parlat de que ha de tenir aquest taller i com l'hem de montar, ens estem 
> preocupant d'on ficar aquest taller quan encara no el tenim.
> 
>> 2. Per a autogestionar l'eina (i no crear tantes despeses) cal 
>> allotjar-la en un servidor d'un membre del Gilug.
La gràcia de serveisweb.com es que per un putu link ens regalen l'espai 
i l'ample de banda profesional.
>> 3. Per a aprofitar altres amples de banda, es poden acceptar recursos 
>> aliens d'una empresa o entitat per a allotjar fitxers de descàrrega, 
>> però _sota_programari_lliure_ i sense contrapartides.
>>
>> PROPOSO:
>> 1. Allotjar l'eina al servidor de l'Oriol Pellicer
>> 2. Aclarir condicions d'allotjament amb SW Hosting & Communications 
>> Technologies SL. (ServeisWeb) per a un espai auxiliar de fitxers 
>> (www2.gilug.org), què no hi hagi publicitat, sota programari lliure, i 
>> a veure si es posen les piles amb l'idioma corporatiu.
Jo no em vaig atrevir tant, però tu regalaries alguna cosa a canvi de 
res? El que t'hauries de replantejar és la teva visió d'Empresa.
En el sistema econòmic actual, una empresa esta obligada de facto a 
treure profit d'absolutament tot.
Jo crec que abans de demanar-los lo que a tu et sembla tant 
xixeraxer-ho, Molt d'espai, gens de publicitat, al preu que ens donen 
ara: ABSULUTAMENT 0 Euros al mes.
Els hem de provar i donar-los confiança. Per el que se és la segona 
empresa de hosting de catalunya. La primera es d'una multinacional. I 
aquesta és de capital gironí.
>> 3. Programar una data per al taller (Abril?), després del qual es 
>> podrà replantejar o no l'allotjament a Ca l'Oriol.
>>
Dons aixó, que fem, mentres? continuar amb sourgeforge?

>> * Si bé s'ha de reconèixer que, com que ningú no feia res, almenys 
>> l'Eduard Vidal ha mogut alguna cosa important.
Gràcies
>>
>>  
>>
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug