[gilug.org] El servei de web

Raul Perez raul web4linux org
2006-01-10 12:55:44 UTC


Actiu informatica wrote:

>El Gilug no em sembla que sigui un grup d'orientació només tècnica, sinó molt més. Per això crec que el primer que necessitem és coherència.
>  
>
El problema és definir aquest "més" que dius que Gilug és.
No oblidis que Gilug és un grup d'usuaris, i en principi no és més. 
Qualsevol cosa que faci el Gilug al meu parer ha d'estar rel·lacionada 
amb el Linux o amb el programari lliure en general. Això implica una 
tecnicitat inehrent a qualsevol activitat que fem.

>1. Per a compartir coneixements cal fer el taller de muntatge i implantació del programari-servidor.
>  
>
Exacte! Potser és el primer pas que hem de discutir. Com tu dius no hem 
parlat de que ha de tenir aquest taller i com l'hem de montar, ens estem 
preocupant d'on ficar aquest taller quan encara no el tenim.

>2. Per a autogestionar l'eina (i no crear tantes despeses) cal allotjar-la en un servidor d'un membre del Gilug.
>3. Per a aprofitar altres amples de banda, es poden acceptar recursos aliens d'una empresa o entitat per a allotjar fitxers de descàrrega, però _sota_programari_lliure_ i sense contrapartides.
>
>PROPOSO:
>1. Allotjar l'eina al servidor de l'Oriol Pellicer
>2. Aclarir condicions d'allotjament amb SW Hosting & Communications Technologies SL. (ServeisWeb) per a un espai auxiliar de fitxers (www2.gilug.org), què no hi hagi publicitat, sota programari lliure, i a veure si es posen les piles amb l'idioma corporatiu.
>3. Programar una data per al taller (Abril?), després del qual es podrà replantejar o no l'allotjament a Ca l'Oriol.
>
>* Si bé s'ha de reconèixer que, com que ningú no feia res, almenys l'Eduard Vidal ha mogut alguna cosa important.
>
>  
>Més informació sobre la llista de correu gilug