[gilug.org] VI Jornades de Programari Lliure

Actiu informatica informatica actiu net
2006-12-22 17:37:49 UTC


No sé si se m'ha entès malament o no se m'ha entès:

Es deia que a la UdG s'està formant una llista de "LUG", i doncs resulta que 
s'està parlant a veure què es fa amb el giLUG. Per això jo suggeria la 
proposta d'unificar energies i recursos en el tema de llistes, ja que suposo 
que ambdues deuen tenir un caràcter obert i no deuen tenir cap 
incompatibilitat de membres, mitjans ni finalitats.

I que ningú si us plau pensi que es tracta de què "uns absorbeixin els 
altres" i alguna part surti perdent en protagonisme o què-sé-jo.

Salut,
Narcís Garcia

----- Original Message ----- 
From: "Eduard Carreras i Nadal" <>
To: <>; <>
Sent: Friday, December 22, 2006 5:22 PM
Subject: Re: [gilug.org] VI Jornades de Programari Lliure


No entraré en tema d'ajunta llistes i així... el que només sí que diré
és una cosa és un hacklab i l'altre un lug :)

I que Kernel panic i gilug tenen visions bastant diferents (això no
vol dir que no estiguis d'acord amb les dues...)

De fet jo estic a les dues, i crec que són coses diferents.


Salut!
_______________________________________________
Llista mailing list

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug